De voordelen van shadow-IT in Mendix

21/02/2022

Vrijwel elke organisatie heeft wel te maken met shadow-IT. Een signaal dat er behoeftes leven in de organisatie die de standaardoplossingen niet invullen. Toch brengt shadow-IT een flink risico met zich mee. Low-code biedt een prachtige manier om met shadow-IT af te rekenen terwijl er wel naar de behoeftes van de business geluisterd wordt.

Shadow-IT, wat is het en waarom is het een probleem?

Shadow-IT is een begrip dat gebruikt wordt voor alle software die ingezet wordt voor bedrijfsprocessen, maar die niet is goedgekeurd door de IT-afdeling. Deze applicaties bevinden zich daarmee buiten de invloedsfeer van de IT-afdeling en vaak is er sprake van een gedoogsituatie. Het probleem daarmee is dat IT weinig tot geen controle heeft over deze applicaties en de data die erin worden bewaard. Dat kan risico’s met zich meebrengen op security-vlak en als het gaat om het uitvoeren van noodherstelmaatregelen.

Waarom ontstaat shadow-IT?

Het ontstaan van shadow-IT is een signaal dat er bepaalde behoeftes zijn in een organisatie die niet worden ingevuld met de standaardoplossingen die er zijn. Als de IT-afdeling niet kan voldoen aan deze behoeftes, ontstaat er onder de medewerkers een gevoel van ‘dan regelen we het zelf wel’. In de meeste organisaties houdt IT vast aan een beperkte standaardset van tools, terwijl er in vliegende vaart modernere oplossingen op de markt komen. IT-beleid ontwikkelt veelal trager dan de markt.

Typische voorbeelden van shadow-IT

Veel operationele processen worden vandaag de dag in Microsoft Access of Excel beheerd. Denk bijvoorbeeld aan orderbeheer, werkvloeropvolging en planningssystemen. Vergeet ook e-mailsystemen en messaging-systemen niet. Zelfs WhatsApp wordt gebruikt voor bijvoorbeeld het opvolgen van leveringen of logistieke processen. Wat ook regelmatig voorkomt is dat een willekeurige afdelingen een leuke SaaS-oplossing tegenkomt en die zelfstandig aanschaft en in gebruik neemt.

Onderschat de waarde van shadow-IT niet

Deze oplossingen dienen heel noodzakelijke behoeftes die leven binnen een organisatie. Het gaat vaak om heel nuttige tools, die processen efficienter maken en mogelijk leiden tot kostenbesparingen. Het lost problemen op waarmee medewerkers regelmatig worden geconfronteerd, en dit weegt blijkbaar zwaarder dan de noodzaak om de regels voor IT-governance te volgen. Dit is wat hetzelfde onderzoek rapporteerde over de mening van zakelijke belanghebbenden over de voordelen van schaduw-IT. Onderstaande afbeelding laat zien wat de toegevoegde waarde van shadow-IT is.

De voordelen van shadow-IT in Mendix

Onderzoek van Mendix omtrent de toegevoegde waarde van Shadow-IT

Wat is de oplossing?

Cloudtechnologie biedt goede mogelijkheden om applicaties te bouwen en low-code-platformen, zoals Mendix, zijn bij uitstek geschikt om shadow-IT te vervangen. Zoals Patrick schreef in onze vorige blog, maakt Mendix het mogelijk om stap voor stap, op een agile manier nieuwe oplossingen te ontwikkelen in samenspraak met mensen uit de business. Zo kun je applicaties bouwen die wel voldoen aan de behoeften van de business, maar ook geïntegreerd zijn met je mastersystemen en bedrijfsprocessen. Op die manier kun je de problemen van schaduw-IT oplossen, terwijl je de voordelen ervan behoudt. Door basisproductiviteitsapps te bouwen werk je de IT-achterstand weg en verminder je het risico dat gepaard gaat met shadow-IT omdat de IT-afdeling nu wel inzicht heeft in en controle heeft over het hele app-landschap van het bedrijf en de data die het produceert. Zo zorgt het Mendix-platform voor een win-winsituatie.

Co-creatie is our middle name

Bij Mendify geloven we in co-creatie. Door een team te creëren met een mooie mix van onze eigen mensen en medewerkers van de klant, ontstaat een team dat samenwerkt aan het realiseren van een project, met een hoge interactiegraad en kennisoverdracht als continu proces. Met dagelijkse stand-up-meetings en twee-wekelijkse releasemomenten, zorgen technische mensen en mensen vanuit de business samen voor toegevoegde waarde en komen we tot het gewenste resultaat: een succesvolle digitale transformatie.

Daag ons uit!

Benieuwd hoe onze co-creatiewerkwijze eruitziet? Daag ons uit met een use-case of jouw ambitie. Onze professionals werken samen met jouw collega’s en bedenken en bouwen in slechts één workshop een proof-of-concept-applicatie.